Oferta

W ramach swojej działalności świadczymy usługi w zakresie:

 • projektowanie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementów prefabrykowanych, rysunki złożeniowe prefabrykatów,
 • projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich dla wszystkich etapów procesu inwestycyjnego,
 • modernizacji i adaptacji wszelkiego typu obiektów budowlanych,
 • projektów rozbiórek,
 • sporządzania opinii, orzeczeń i ekspertyz technicznych,
 • optymalizacji rozwiązań projektowych,
 • doradztwa technicznego,
 • sprawowania nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji,
 • inwentaryzacji budowlanych i architektonicznych.


Projektowanie konstrukcji budowlanych obejmuje obiekty:

 • mieszkalne jedno i wielorodzinne,
 • handlowo-usługowe,
 • użyteczności publicznej,
 • biurowe,
 • hale magazynowe i produkcyjne,
 • przemysłowe.
9