Kontakt

mgr inż. Paweł Działowski

uprawnienia budowlane nr ZAP/0002/0142/12

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń